School chart Frederik Hendrik nr. 2
School chart Frederik Hendrik nr. 2
School chart Frederik Hendrik nr. 2
School chart Frederik Hendrik nr. 2

School chart Frederik Hendrik nr. 2

Cardboard school chart : Frederik Hendrik voor \'s Hertogenbosch 1672

Published by J.B. Wolters\'Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen- Batavia

J.W. de Jongh H. Waagenvoort en J.J. Moerman
Schoolplaten voor de Vaderlandse Geschiedenis ( Dutch history school charts )

The school chart has damage at the edges and corners

Height: 77 cm
Width : 106,5 cm

€ 40,-